- Historik

Hasselön-Stenshults släktförening

En förening för ättlingar till Anders och Börta

Så blev föreningen till

Arvid Abrahamsson var en av initiativtagarna till att vår släktförening kom till. Arvid var son till August Abrahamsson från Grindsby i Myckleby och Josefina Johansdotter från Töllås i Torp. Arvid och hans släktingar på Augusts sida hade en släktträff och då kom man på att många av dessa var släkt även på Josefinas sida.

 

Tr

 

 

Träff i Stala 1983

Foto: Stala 1983

 

De beslutade därför att leta upp släktingar även på Josefinas håll och detta ledde till att många av oss på våren 1979 inbjöds till en sammankomst den 19 maj 1979. 175 släktingar hörsammade inbjudan och vi samlades till kaffe i Kyrkebyns gamla skola som numera är Torps församlingshem. Efter en andaktsstund, hållen av Arvids bror kyrkoherde Evert Grindsjö, i Torps kyrka följde en måltid på Turisthotellet i Henån, eller Henåns värdshus som det hette då. Idag är det en vårdcentral.

 

Alla deltagarna tyckte att det varit en mycket lyckad sammankomst. Många ganska nära släktingar som kommit ifrån varandra beslöt nu att fortsätta träffas.

 

På vintern efteråt hade vi en kurs i släktforskning och fann snart att vi alla hade samma gubbar och gummor bakåt i släktleden. Det beslutades då att vi skulle försöka att bilda en släktförening och Arvid på Skräppås var nog den mest pådrivande kraften.

 

I februari 1980 samlades vi några stycken och bildade en interimstyrelse. En injudan utgick till de släktingar som ville vara med, att komma till ESSO i Varekil den 19 april 1980. De som inte hade tillfälle att närvara ombads meddela sitt intresse av att bilda förening.

 

Så bildades då Hasselön-Stenshults släktförening. Styrelse utsågs och stadgar antogs.Man beslutade att hålla årsmöte på våren 1981 och därefter vartannat år. Det första årsmötet hölls i Stenshults föreningslokal. Det inleddes med andaktsstund i Torps kyrka och därefter kaffe i Stenshult, varefter förhandlingarna följde. Härefter kunde medlemmarna umgås och prata med varandra medan det dukades fram middag. Samvaron slutade när medlemmarna började ta farväl och åka hem. Denna ordning för årsmötet har sedan hållits lika i alla år.

 

En dag tyckte några medlemmar att det blev för långt emellan träffarna och styrelsen har sedan dess kallat till höstmöte, dit man kan komma några timmar. Man tar själv med sig det man vill ha att äta och dricka så det behövs ingen anmälan.

 

Tyvärr har medlemsantalet gått ned av naturliga skäl. Jag tror nämligen inte att någon drar sig för medlemsavgiften för den har i alla år varit väldigt låg. För att inte tappa i antal medlemmar så vi till slut försvinner måste vi berätta för och locka in våra barn i gemenskapen för de yngre som kommit med har alla tyckt att det varit roligt att delta.

 

Numera kan man ju släktforska med olika datorprogram och vi hoppas och tror att vi härigenom skall få flera ungdomar med oss. Man skall dock inte tro att man genom att bara trycka på en knapp lätt kan få fram en hel antavla. Nej man måste fortfarande försöka tyda kyrkböckerna. Det går dock lättare och fortare att leta fram dem med datorns hjälp.

 

På Kajutan i Henån (biblioteket) finns datorer för släktforskning. Det finns flera fischerläsare och massor med fischerkort från olika socknar. Mest från Västsverige. Nu finns det också många kyrkbokssidor avfotograferade så de går att se på mycket lättare i datorerna. Dessa skivor går också att köpa för den som vill ha dem till hands hemma. Titta in på www.genealogi.se

 

Under vinterhalvåret är det öppethuskvällar varje onsdag mellan 18.00 och 21.00 då man kan få hjälp av erfarna forskare. När man blivit varm i kläderna kan man forska på egen hand när biblioteket är öppet.

 

Karin Wetterström

 

 

 

 

Är Anders och Börta dina anfäder?

 

Ansvarig för släktregistret är Sven Andersson i Sandared.

Om du tror att du är en av Anders och Börtas ättlingar och vill bli medlem i vår förening kan du kontakta honom på sandareds.akeri@swipnet.se.

Kortfakta

Släktföreningen bildades 1980 och alla som är ättlingar till Anders och Börta kan vara medlemmar.

 

Nästa möte är sommarmöte med knytkalas den 28 juni 2014. Plats och tid kommer lite längre fram.

Hasselön-Stenshults släktförening, Bankgiro:

info@hasselon-stenshult.se